:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้ใช้โปรแกรมแจ้งเตือนผ่าน LINE ::
ระบบลงทะเบียนผู้ใช้โปรแกรมแจ้งเตือนผ่าน LINE คือ ระบบที่จัดเก็บข้อมูล Token สำหรับการ Notify ผ่านระบบ LINE โดยที่ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
การขอ Token สำหรับการ Notify ผ่านระบบ Line สามารถดูวิธีการขอใช้งานได้ที่นี่
2.
การขอ USER LINE ID สามารถดูวิธีการขอใช้งานได้ที่นี่
3.
เมื่อได้ Token หรือ User Line ID ให้ Login เข้าระบบด้วย PSU Passport เพื่อบันทึกในระบบ
1.
การเข้าใช้งาน ITZONE
2.
การเติมโควต้างานพิมพ์และถ่ายเอกสาร
3.
การแจ้งเตือนการ ยืม/ยืมต่อ/คืน ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ ALIST
4.
ระบบ Scan บัตรสมาชิกที่ประตูก่อนเข้าหอสมุด
6.
ระบบจองห้อง (เจ้าหน้าที่)
7.
ระบบแจ้งซ่อม (เจ้าหน้าที่)
8.
ระบบลงเวลา เข้า/ออก ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่)